Hem

Välkommen till Umeå Cigarr & Whisky Sällskap

Vi är en grupp cigarr och whiskyintresserade i Umeå som tillsammans rest bland annat till Skottland och som tyckte att det saknades en fristående föreningen vars provningar inte styrdes av pubars sortiment utan där vi kunde samlas och prova whisky efter eget tycke och smak. Därför startade vi föreningen Umeå Cigarr & Whisky Sällskap.

Umeå Cigarr & Whisky Sällskap, UCWS, stiftades den 15 mars 2010 och är en sammanslutning för cigarr och whiskyintresserade.

Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som avser cigarrökning, whisky inmundigande och därtill hörande frågor, att genom upplysning och handledning arbeta för ökad insikt, att genom olika arrangemang inom föreningens ram verka medlemmarnas trevnad.

Medlem i Svenska whiskyförbundet.

Umeå Cigarr & Whisky Sällskap © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use